For at en fejl er noteret, skal minimum 50 kunder være berørte af fejlen. Der kan gå op til 60 minutter fra en fejl bliver opdaget, til vi registrerer den her på driftsiden. Vi stræber mod at rette fejl hurtigst muligt efter, vi har registreret dem.